Topptur med guide

Jakta på den gode snjoen!

Vil du oppleve gleda ved å sette førstesporet ned frå toppen av eit fjell eller i leikent skogterreng? Har du skaffa deg toppturutstyr og er klar for å utforske nye områder? Med ein erfaren og lokalkjend guide frå Wild Voss sikrar du deg ein snarveg til den beste snjoen i Vossafjella. 

Turplan

Været, snøtilhøva og gruppas føresetnader avgjer kva planen blir den einskilde turdagen. Guiden din veit kvar sjansane er størst for å at di gruppe skal få ei god oppleving med trygg og flott skikøyring. Planen legg vi i lag, men guiden vil alltid ha førebudd nokre gode forslag. 

Om du ønskjer å dra på tur på eiga hand i fjella kring Voss, ta gjerne kontakt med oss for tips. Vi hjelper deg gjerne. 

Kvifor bli med på ein guida topptur?

Rundt Voss er det mange flotte fjellsider i alle himmelretningar. Mange av dei byr på herleg og trygg skikøyring - sjølv når det er utfordrande skredtilhøve. Ikkje for bratt, men heller ikkje for flatt! Vi veit kvar det er lurt å leite etter den gode snjoen.

 

Våre guidar førebur turen grundig og har med seg naudsynt tryggleiksutstyr. Guidens erfaring frå tidlegare turar i området gjer at han unngår farlege terrengformar, skjønar gruppa sine behov og treff tiltak som sikrar effektiv forflytning. I tillegg kan du lære mykje om trygg ferdsel i vinterfjellet av å ta del i turhandverket og nyte godt av kunnskapen som guiden har tileigna seg gjennom mange år på turar i ulike område.

Tiltak i høve koronaviruset (Covid-19)

Etter pålegg frå nasjonale og lokale styresmakter har vi gjort grundige risikoanalysar av all vår aktivitet med tanke på smittespreiing og smittevern. Vi har laga ei eiga nettside der du finn detaljert risikoanalyse og oppdaterte kjøps- og avtalevilkår

For alle våre aktivitetar gjeld følgande:

  • Deltakarar må være friske og utan symptom på forkjølelse eller luftveisinfeksjon.

  • Maksimal gruppestorleik er 5 personar, inkludert guiden.

  • Deltakarar må køyre eigen bil eller ordne transport sjølv.

  • Deltakarar må ikkje være omfatta av gjeldande karantenereglar.

  • Personar med samfunnskritiske oppgåver må sjølv vurdere si eiga deltaking.

  • Deltakarar må sørgje for god handhygiene før, under og etter arrangementet.

  • Deltakarar må halde minst 1 meters avstand til andre deltakarar når det er mogeleg.

  • Vi stiller handsprit til disposisjon og gjennomfører handdesinfeksjon ved starten av kvar aktivitet. 

Sesong

Frå snøen legg seg i desember til slutten av mai.

Fysiske føresetnader

Er du frisk og har normal turform kan du bli med oss på topptur. Du treng ikkje å være erfaren skikøyrar eller godt trent for å ha glede av å bli med oss på tur. Det avgjerande er at vi i lag blir einige om ein turplan som passar for ditt nivå.

 

Turens lengde kan variere frå nokre få kilometer med lite stigning til turar på 6-8 timar med mykje opp og ned. 

Naudsynt utstyr

Toppturski, solide fjellski eller splitboard med feller. Vind- og vasstett bukse og jakke med god hette, ullundertøy, ekstra ulltrøye, varm lue, hanskar/vottar, tjukk varmejakke. Alle går med skredutstyr (spade, søkestong og sendar/mottakar). Vi anbefalar å bruke hjelm. Hugs skibriller og/eller solbriller, solkrem, lunsjmat og drikke. Skredutstyr kan lånast av Wild Voss utan ekstra kostnad.

 

Skiutstyr kan leigast hos Voss Resort, eller i Myrkdalen.

Oppmøte

Avtalt plass på Voss.  

 

 

Spørsmål om føre, forhold eller anna?

Kontakt gjerne Øystein på telefon +47 93484041 eller send ein e-post til post@wildvoss.no . 

Prisar og vilkår

Ordinær pris:

Kr 3000,- for gruppa pluss kr 500,- pr person. Nedre aldersgrense er 13 år. 

Prisen inkluderer alle guiden sine førebuingar, våre reisekostnader, alt naudsynt tryggleiksutstyr, leige av skredutstyr og kvalifisert guide med på tur i 6-9 timar. 

Av tryggleikshensyn tek vi no med oss maksimalt 4 deltakarar per guide.

 

Les om våre vilkår for påmelding og betaling (pdf). Vilkåra er oppdaterte i høve koronapandemien.